บัวหลวง 'คาร์ล ไอเคน'

Nelumbo nucifera ‘Carl Icahn'

Product Code: TH0495

ลักษณะดอก

บัวหลวงขนาดเล็ก พื้นสีดอกสีขาว โคนกลีบสีเหลือง

ลักษณะกลีบดอก

เป็นบัวหลวงกลีบซ้อน (double flower) กลีบดอกงุ้มเข้า

ลักษณะความโดดเด่น

กลีบนอกดอกสีขาว สีเขียวอ่อนกลางดอก (Carpels) ให้ดูโดดเด่น

ติดเมล็ด

บัวหลวงไม่ติดเมล็ด

เกสร

ไม่มีเกสร

ขนาดบัวหลวง

บัวหลวงขนาดเล็ก

Sacred Lotus 'Carl Icahn'

Carl Icahn Lotus is medium size and has a lovely pure white flower made unique by the green tips sometimes. The carpels or pop-up as the center flower is remarkable.

Carl Icahn Lotus on YOUTUBE