ทรงโมเดิร์นเอ็มมิดเดิ้ล

กระถางซิเมนต์ปูนเปลือย 'ทรงโมเดิร์นเอ็มมิดเดิ้ล' | Cement Planter 'Modern M Middle'

กระถางซิเมนต์ปูนเปลือย ทรงโมเดิร์นเอ็มมิดเดิ้ล (Modern M Middle Cement Planter) เป็นกระถางทรงสูงขนาดกลาง เหมาะสำหรับปลูกไม้น้้าหรือไม้พุ่มทรงสูง เช่น ฟิโลเดนดรอนใบพาย เบิร์ดออฟพาราไดซ์ เฮลิโคเนีย หรือกกราชินี และหากเจาะรูก้นกระถางสามารถนำมาปลูกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นได้อีกด้วย

กระถางซิเมนต์ 'ทรงโมเดิร์นเอ็มมิดเดิ้ล'

คุณภาพของงานทั้งภายในและภายนอก เราควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกรดพรีเมี่ยม แต่ยังคงราคาที่เหมาะสมสำหรับคนไทย ปัจจัยที่ทำให้คุณภาพของกระถางมีความแข็งแรงทนทาน คือ วัตถุดิบที่ใช้ทำ โดยเราเลือกและคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเยี่ยมและควบคุมคุณภาพขั้นตอนของการผลิต พร้อมมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบถึงลูกค้า สำหรับโครงการบ้านจัดสรร เราได้มีส่วนที่ส่งเสริมการขายให้กับโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก 

ออกแบบได้ตามใจคุณ

หากคุณมีแบบกระถางที่ต้องการ หรือได้รูปจากโซเชียลเน็ตเวิร์ค เราพร้อมออก-ประเมินราคา และไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนขั้นต่ำ

คุณภาพของกระถาง

ผลิตภัณฑ์ของทาง Wah Garden | Klong15.Com เราเน้นเรื่องคุณภาพและราคา ซึ่งเราเป็นโรงงานผลิตและออกแบบเอง

สีกระถาง

สีกระถางสามารถผลิตได้ตาม

ออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการ อาทิ สีขาว เหลือง เขียว ฟ้า ดำ แดง นำตาล และสีน้ำเงิน

Modern M Middle Cement Planter Wahgarden