Cement Planters

กระถางปลูกต้นไม้ปูนเปลือย

Triangle Set -  Cement Planter

กระถางต้นไม้ปูนเปลือย (cement planters) ทรงสามเหลี่ยม (Triangle Shape) ประกอบด้วย 3 ขนาด กระถางซิเมนต์ปูนเปลือย มักเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการแบ่งเส้นทางการสัญจรในสวน หรือ ในออฟฟิตสำนักงาน โดยมากจะพบว่าจะเรียงกระถางเป็นแนวทางเดิน โดยขนาดของกระถางอาจมีระดับสูงต่ำไม่เท่ากันด้วยก้อได้ เพื่อควบคุมทิศทางการเดิน สำหรับกระถางทรงสามเหลี่ยมนี้ เน้นให้ดูทันสมัยและดูโดดเด่น
เมื่อบรรยากาศคื่อสิ่งสำคัญของบ้านและออฟฟิต คงไม่ดีแน่ถ้าบ้านและออฟฟิตของคุณเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ชวนอึดอัด ลองใช้กระถางชุดสามเหลี่ยมของทาง Wah Garden ในการจัดสวน อาจทำให้บ้านและออฟฟิตน่าอยู่มากขึ้น

TRIANGLE 1

Small Size / Triangle Set

กระถางซีเมนต์ปูนเปลือยสามเหลียมขนาดเล็ก เป็น 1 ใน 3 ของเซ็ตนี้ เหมาะสมกับพรรณไม้ขนาดเล็ก...

TRIANGLE 2

Large Size / Triangle Set

กระถางซีเมนต์ปูนเปลือยสามเหลียมขนาดใหญ่ เป็น 2 ใน 3 ของเซ็ตนี้ เหมาะสมกับพรรณไม้ขนาดกลาง...

TRIANGLE 3

Updside Down / Triangle Set

กระถางซีเมนต์ปูนเปลือยสามเหลียมขนาดใหญ่แต่ปากกรถางแคบ เป็น 3 ใน 3 ของเซ็ตนี้...

สวนกระถาง คือ การจัดวางต้นไม้ลงในกระถาง ให้ได้มาซึ่งความหลากหลายและสวยงามในพื้นที่แคบๆ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกบ้านและออฟฟิตหรือสำนักงาน เพียงแต่เลือกชนิดของต้นไม้หรือพรรณไม้ให้เหมาะสมกับขนาดของกระถางและสภาพแวดล้อม

แนวทางการจัดสวนกระถางตามไสตล์ วา การ์เด้นท์
- เลือกกระถางให้หลากหลาย แปลกตา สีสัน รูปทรง เมื่อมีการจัดสวนรวมกันจะช่วยสร้างความน่าสนใจ หากต้องการให้ดูไม่เลอะเทอะอาจเลือกใช้ 2 - 3 สีก็ได้
- เลือกต้นไม้หรือพรรณไม้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม เช่น พื้นที่ แสงแดด 
- หากขนาดกระถางมีขนาดเล็ก สามารถจัดวางบนผนังหรือแขวนก็ได้
- การวางกระถางต้องพิจารณาจากพื้นที่ที่จะวางและรูปทรงของกระถาง ขนาดของกระถาง