ต้นไม้ 'สนประติพัทธ์แคระ'

ไม้ต้นนี้ พบมีวางขายปลูกในกระถางกว้างเกิน 1 ฟุต แต่ละต้นแตกกิ่งก้านเป็นฝอยดูเหมือนใบกระจายคลุมทั่วปากกระถาง ห้อยเป็นสายยาว สีเขียวสด งดงามแปลกตายิ่ง ชื่อว่าต้น 'สนประติพัทธ์แคระ' นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศบ้านเรา 

'สนประติพัทธ์แคระ' จัดอยู่ในกลุ่มของสนทะเลชนิดหนึ่ง มีแหล่งกำเหนิดทั่วไปในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และแถบตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ CASUARINA EQUISETIFOLIA L.BEEFWOOD, COMMON TRONWOOD, QUEENSLAND SWAMP OAK, SEA OAK. อยู่ในวงศ์ CAPRIFOLIACEAE มีด้วยกันหลายชนิด สวนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จะแตกต่างกันที่ทรงของพุ่มและลักษณะใบ

สำหรับ 'สนปรติพัทธ์แคร' ต้นสูงไม่เกิน 1 ฟุต ลำต้นดูจากสายตาในกระถางปลูก เป็นตออ้วนขนาดเท่ากับผลส้มเขียวหวาน เป็นสีดำ แตกกิ่งก้านเป็นฝอยๆ ออกเรียงสบับถี่รอบลำต้น กิ่งก้านเป็นรูปทรงกลม แผ่กระจายเป็นสายยาวปกคลุมเต็มปากกระถางปลูก กิ่งก้านดังกล่าวสามารถยาวได้เกือบ 2 เมตร ตามกิ่งก้านจะมีใบขนาดเล็กมากออกสลับเป็นช่วงตลอดแนว เป็นสีเขียวสด ทำให้เวลามีกิ่งก้านหนาแน่นดูสวยงามมาก 

 

ส่วนการขยายพันธุ์ สามารถตอนกิ่งและปักชำกิ่ง ปัจจุบันมีต้นขาย ที่ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ - วันพฤหัสฯ บริเวณโครงการ 2 ปลูกได้ดินทั่วไป เหมาะจะปลูกเป็นไม้ประดับสวยงาม