บัวผัน 'กมลกาญจน์'

N. ‘Kamonkan' Tropical Waterlily

Product Code: TH0481

แม่พันธุ์ - พ่อพันธุ์

บัวลูกผสมเปิดของบัวผันชื่อ 'อนุสรณ์ เรด' 

สีของดอก

ดอกมีสีแดงเข้ม 

ผู้ผลิต (ปี) / รางวัลที่ได้รับ

นางพจน์ณีย์ ทองใบ ในปี พ.ศ. 2559

ลักษณะเด่น

ดอกมีสีแดงเข้ม เกสรด้านในมีสีเหลืองทองอร่าม ขนาดดอกค่อนข้างใหญ่ มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศ

เกสร

เกสรสีเหลืองทอง เส้นเกสรค่อนข้างยาว สามารถใช้เป็นแม่พันธุ์ได้อย่างดี แต่ไม่เหมาะสำหรับเป็นพ่อพันธุ์เนื่องจากละอองเกสรตัวแทบไม่มี

ลักษณะใบ

ใบสีเขียวเข้ม ใต้ใบสีแดง

N. 'Kamonkan' Waterlily

Nymphaea 'Chan Wad' Tropical Waterlily, The parent pod - open pollinated variety N. 'Poonsup'. Hytbridizer by Mrs. Pojanee Thongbai, Thailand in 2018. The petals and pollen are bright yellow color or 'Eye Catching Flowers'. The pads are maroon with green mottling. The flower is quite round shape.

N. 'Kamonkan' on YOUTUBE