ดับเบิ้ล แอร์โรว์เฮด (Double Arrowhead)

ดับเบิ้ล แอร์โรว์เฮด (Double Arrowhead) เป็นพืชน้ำชนิดหนึ่ง ใบสีเขียวและลักษณะคล้ายหัวลูกศรหรือปลายธนู ลักษณะเป็นกอสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ก้านใบอวบน้ำ กลีบซ้อน ดอกสีขาวแต้มน้ำตาลแดงและสีเหลืองที่โคน ออกดอกตลอดทั้งปี ช่อดอกชูขึ้นเหนือพุ่มใบ การขยายพันธุ์โดยการแยกกอ