บัวหลวง 'เฟินจงไท้'

Nelumbo nucifera ‘Fen Chongtai’

Product Code: TH0486

ลักษณะดอก

บัวหลวงขนาดกลาง-เล็ก ดอกบานทรงถ้วย (Cup Shape Flowering lotus)

ลักษณะกลีบดอก

เป็นบัวหลวงกลีบซ้อน (double flower) สีกลีบดอกสีเหลืองชมพูหวาน ขอบกลีบดอกสีชมพูเข้ม

ลักษณะความโดดเด่น

กลีบดอกฟู กลม และสีของดอกแสนหวาน

ติดเมล็ด

บัวหลวงไม่ติดเมล็ด

เกสร

เกสรเปลี่ยนเป็น Carpels/Pop Up

ลายเส้นกลีบดอก

ลายเส้นกลีบดอกสีชมพูเข้มชัดเจน

Sacred Lotus 'Fen Chongtai'

Fen Chongtai lotus is pink with double petals lotus, and it is very good blooming. The plant size is medium-small lotus. A delightful addition to your water garden. The green pop-up or carpels in the center of flower, it make a eye catching.

Fen Chongtai Lotus on YOUTUBE