บัวยักษ์ออสเตรเลีย

Gigantea Waterlilies

N. 'Jimmy Sorensen' Waterlily
N. 'Ajinobu' Waterlily
N. 'Kabrina Hulfa' Waterlily
N. 'KK Keaw 2' Waterlily
N. 'Nil Kan' Waterlily
N. 'Pakornphan' Waterlily
N. 'Kanha' Waterlily
N. 'Charlie' Waterlily
N. 'Kaisorn' Waterlily
N. 'Virginia Hong' Waterlily
N. 'Bob Woods Linx' Waterlily
N. 'freudenberg' Waterlily
N. 'Neorosea' Waterlily
N.'Yashuhiro' Waterlily
N. 'Bluely Zone' Waterlily
N. 'Mahoney' Waterlily
N. 'Bangkok Daisy' Waterlily
N. 'KK Keaw 1' Waterlily
N. 'Betty Lou' Waterlily
N. 'SeangDao' Waterlily
N. 'Bangkok Magenta' Waterlily
N. 'Atrans' Waterlily
N. 'Chareonkwan' Waterlily
N. 'White Immutabilis' Waterlily
N. 'Purple Immutabilis' Waterlily
Show More