บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย 'กุลา'

N. 'Gula'

TH0470

รางวัลที่ได้รับ

-

นักปรับปรุงพันธุ์

นักปรับปรุงพันธุ์

พจน์ณีย์ ทองใบ ประเทศไทย

ลักษณะเด่น

สีม่วงที่กระจายอยู่แต่ละกลีบดอก และแต่ละดอกจะมีลักษณะแตกต่างกันไป

กลีบดอก

กลีบดอกแข็ง ทรงแหลมเรียว และมีกลีบดอกมาก

เกสร

เกสรสีเหลือง ขนาดยาวโค้งงอและตัดกับสีของกลีบดอก

ลักษณะใบ

ใบอ่อนมีสีน้ำตาล บางครั้งมีลายด่างแทรก หากใบแก่จะสีเขียว

Nymphaea 'Gula' ISG Waterlily

Gula is unusual and interesting, Gula Waterlily is a beautiful Intersubgeneric (ISG) hybrid from hybridizer Pojanee Tongbai, Thailand. Hyrbrids between 'Pink Dawn' Hardy Waterlily with 'Pink Nangkwak' Tropical Waterlily. This stunning ISG waterlily has deep pink with purple spraying whole petals. This magnificent specimen grows quickly, good bloomer and is a great choice for the collector or hobbyist.

Gula on YOUTUBE