-

รางวัลที่ได้รับ

นักปรับปรุงพันธุ์

พจน์ณีย์ ทองใบ ประเทศไทย

นักปรับปรุงพันธุ์

สีม่วงที่กระจายอยู่แต่ละกลีบดอก และแต่ละดอกจะมีลักษณะแตกต่างกันไป

ลักษณะเด่น

กลีบดอกแข็ง ทรงแหลมเรียว และมีกลีบดอกมาก

กลีบดอก

เกสรสีเหลือง ขนาดยาวโค้งงอและตัดกับสีของกลีบดอก

เกสร

ใบอ่อนมีสีน้ำตาล บางครั้งมีลายด่างแทรก หากใบแก่จะสีเขียว

ลักษณะใบ

Nymphaea 'Gula' ISG Waterlily

Gula is unusual and interesting, Gula Waterlily is a beautiful Intersubgeneric (ISG) hybrid from hybridizer Pojanee Tongbai, Thailand. Hyrbrids between 'Pink Dawn' Hardy Waterlily with 'Pink Nangkwak' Tropical Waterlily. This stunning ISG waterlily has deep pink with purple spraying whole petals. This magnificent specimen grows quickly, good bloomer and is a great choice for the collector or hobbyist.

Gula on YOUTUBE