บัวฝรั่ง 'ทับทิมสยาม' เป็นบัวฝรั่งขนาดเล็ก-ขนาดกลาง สีแดงเข้ม

ลักษณะดอก

นักปรับปรุงพันธุ์ Latour-Marliac ในปี พศ. 2439

นักปรับปรุงพันธุ์

มีกลิ่นหอม แดงเข้มมาก และ ทรงดอกแบบถ้วย (cup-shaped)

ลักษณะเด่น

ใบสีเขียว หูใบชิด

ลักษณะใบ

ได้รับรางวัล 'Award of Merit by the Royal Horticulture Society'

รางวัลที่ได้รับ

กลีบดอกสีแดงเข้ม และจะเข้ม

มากขึ้นบริเวณกลางดอก

กลีบดอก

Nymphaea 'Ellisiana' Hardy Waterlily

Nymphaea 'Ellisiana' Hardy Waterlily, Plant size is medium-large. Hybridizer by Latour-Marliac in 1896 and received the Award of Merit by the Royal Horticulture Society. Ellisiana has a deep red center with white sepals with pink veins. Leaves are green. This lily is an excellent bloomer and grower.

Ellisiana on YOUTUBE