บัวฝรั่ง 'จักรพงษ์' เป็นบัวฝรั่งขนาดกลาง สีแดงเข้ม แต่บองดอกเป็นสีขาวล้วน

ลักษณะดอก

นักปรับปรุงพันธุ์ จักรพงษ์ สังข์งาม

ในปี พศ. 2560

นักปรับปรุงพันธุ์

ทรงดอกสวย กลีบเรียงเป็นระเบียบและสีของแต่ละกลีบดอกอาจเป็นสีขาวล้วน หรือสีแดงขลิบขาว หรือ สีแดง

ลักษณะเด่น

ใบสีเขียว มีลายด่างสีน้ำตาลกระจายทั่วใบ หูใบกว้าง

ลักษณะใบ

รางวัลชนะเลิศประเภทบัวฝรั่ง และรางวัลชนะเลิศประเภทบัวทุกชนิด ของสมาคมบัวและไม้น้ำสากล (IWGS)

รางวัลที่ได้รับ

กลีบดอกสีแดงเข้ม และจะมีสีขาวสลับบางกลีบ หรือมีลายด่างสีขาวกระจายทั่วกลีบ กลีบดอกแคบเรียว

กลีบดอก

Nymphaea 'Jakkaphong' Hardy Waterlily

Nymphaea 'Jakkaphong' Hardy Waterlily, Plant size is medium. Hybridizer by Jakkaphong Sung-ngam Thailand in 2017 and received the Award of 2017 IWGS Best Overall New Waterlily and 2017 IWGS Best New Hardy Waterlily.  This variety is wonderful and unique flower, some got red petals, some red with white variegation and some variegation should give full white flowers with red ones developing together from the same plant. The leaves are green with deeply motted. 

Jakkaphong on YOUTUBE