บัวฝรั่ง 'พิมกาญจน์'

N. 'Pimkan'

ลักษณะดอก

ลักษณะดอกบานแบบอิสระ ดอกบานพ้นเหนือน้ำ

นักปรับปรุงพันธุ์

นักปรับปรุงพันธุ์
พจน์ณีย์ ทองใบ ประเทศไทย

ลักษณะเด่น

บัวสองสี (VersiColor) และสีอ่อนหวาน

ลักษณะใบ

ใบหูชิด ใบด่างทั่วทั้่งใบ

เกสร

เกสรสีส้ม ปลายเกสรสีเหลือง

เกสรยาว

กลีบดอก

กลีบดอกสีชมพู สลับบางกลีบมีสี

แดงบางส่วนหรือสีแดงทั้งกลีบ

Nymphaea 'Pimkan' Hardy Waterlily

Nymphaea 'Pimkan' Hardy Waterlily , This hardy waterlily combines pink and red. Pimkan is unusual and interesting waterlily. Hybridizer by Pojanee Thongbai, Thailand 2018. The pads are green with mottled.

Pimkarn Ball on YOUTUBE