ลักษณะดอกบานแบบอิสระ ดอกบานพ้นเหนือน้ำ

ลักษณะดอก

นักปรับปรุงพันธุ์
พจน์ณีย์ ทองใบ ประเทศไทย

นักปรับปรุงพันธุ์

บัวสองสี (VersiColor) และสีอ่อนหวาน

ลักษณะเด่น

ใบหูชิด ใบด่างทั่วทั้่งใบ

ลักษณะใบ

เกสรสีส้ม ปลายเกสรสีเหลือง

เกสรยาว

เกสร

กลีบดอกสีชมพู สลับบางกลีบมีสี

แดงบางส่วนหรือสีแดงทั้งกลีบ

กลีบดอก

Nymphaea 'Pimkan' Hardy Waterlily

Nymphaea 'Pimkan' Hardy Waterlily , This hardy waterlily combines pink and red. Pimkan is unusual and interesting waterlily. Hybridizer by Pojanee Thongbai, Thailand 2018. The pads are green with mottled.

Pimkarn Ball on YOUTUBE