เป็นบัวฝรั่งขนาดกลาง แต่มีขนาดดอกใหญ่ ชูดอกอยู่พ้นเหนือน้ำ

ลักษณะดอก

นักปรับปรุงพันธุ์

Garet Uemura ปี 2548

นักปรับปรุงพันธุ์

กลีบดอกสีพีชสว่าง และจะเปลี่ยนเป็นสีแอปริคอทในวันที่ 3

ลักษณะเด่น

กลีบดอกขนาดกลาง และจะงุ้มเข้าเล็กน้อย กลีบเลี้ยงจะเป็นสีพีชเข้ม

กลีบดอก

เกสรสีพีชเข้ม ทำให้ตัดกับสีของกลีบดอก เห็นแล้วสะดุดตา

เกสร

ใบสีเขียวและมีรอยด่างสีน้ำตาลกระจายทั่วใบ

ใบ

Nymphaea 'Hawaiian Gold' Hardy Waterlily

The hybridizer is Garet Uemura in 2005. Since he lives in Hawaii, it suggested itself to name a yellow waterlily 'Hawaiian Gold'. It is medium size variety with large flowers that are held above the water surface. The warm yellow (peach) petals color, that turns to apricot at the base of the petals.