เป็นชนิด กลีบเดี่ยวซ้อนวน (Cartwheel Single)

ลักษณะการบาน

ลายเส้นดอก (Color of veining)

สีขาว

ลายเส้นของดอก

จำนวนสีของดอก (Number of colors) มี 3 สี คือ สีเงิน

สีเทา และ สีครีม

สีของดอก

สีเงิน - เทา (silver - gray) เป็นสีพื้นของดอก และสีรอบในกึ่งกลางดอก (Eye Zone Color) คือสีเทา

สีของดอก

ปลายกลีบดอกจะเป็นริ้วๆ สีครีมอมเทา และมีจุดหรือรอยด่างสีเทาอ่อน (Color of Spots and Splashes)

กลีบดอก

นักปรับปรุงพันธุ์

Chan Chia Hao ประเทศไต้หวัน

ปี 2561

นักปรับปรุงพันธุ์

Hibiscus 'CCH Silver Sky'

CCH Silver Sky is a heavenly 6 1/2" Cartwheel Single form of bloom - many silver-gray colores petails with a cream around the edges and gray eye zone color. This beautiful hibiscus has three colors and bright gray color of spots and splashes, yellow stamen pads and bright gray of veining. Hybridized by Chan Chia Hao, Taiwan in 2018 and Wah Garden, Thailand is grower.

CCH Silver Skype on YOUTUBE