ชบาแฟนซี 'ซีซีเอ็ช ซิลเวอร์ สกาย'

Hibiscus 'CCH Silver Sky'

ลักษณะการบาน

เป็นชนิด กลีบเดี่ยวซ้อนวน (Cartwheel Single)

ลายเส้นของดอก

ลายเส้นดอก (Color of veining)

สีขาว

สีของดอก

จำนวนสีของดอก (Number of colors) มี 3 สี คือ สีเงิน

สีเทา และ สีครีม

สีของดอก

สีเงิน - เทา (silver - gray) เป็นสีพื้นของดอก และสีรอบในกึ่งกลางดอก (Eye Zone Color) คือสีเทา

กลีบดอก

ปลายกลีบดอกจะเป็นริ้วๆ สีครีมอมเทา และมีจุดหรือรอยด่างสีเทาอ่อน (Color of Spots and Splashes)

นักปรับปรุงพันธุ์

นักปรับปรุงพันธุ์

Chan Chia Hao ประเทศไต้หวัน

ปี 2561

Hibiscus 'CCH Silver Sky'

CCH Silver Sky is a heavenly 6 1/2" Cartwheel Single form of bloom - many silver-gray colores petails with a cream around the edges and gray eye zone color. This beautiful hibiscus has three colors and bright gray color of spots and splashes, yellow stamen pads and bright gray of veining. Hybridized by Chan Chia Hao, Taiwan in 2018 and Wah Garden, Thailand is grower.

CCH Silver Skype on YOUTUBE