บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย 'พาฝัน'

N. 'Pafun'

TH0460

รางวัลที่ได้รับ

-

นักปรับปรุงพันธุ์

นักปรับปรุงพันธุ์

พจน์ณีย์ ทองใบ ประเทศไทย

เผยแพร่ปี 2560

ลักษณะเด่น

เป็นบัวสีชำมพูหวาน หากสังเกตุกลีบดอกใกล้ๆ จะเห็นมีลายเส้นขนานกับกลีบดอก กลิ่นหอม

กลีบดอก

กลีบดอกแคบ ทรงยาวเรียว กลีบดอกแข็งแรง

เกสร

เกสรสีเส้มเข้ม และปลายเกสรมีสีเหลือง

ลักษณะใบ

ใบสีเขียวผสมน้ำตาลแก่ หากใบอ่อนจะสีน้ำตาลเข้ม หูใบชิด

Nymphaea 'Pafun' ISG Waterlily

'Pafun' is an exciting light pink HxT (Intersubgeneric ) waterlily. The petals are narrow and long with stripes along with petals. Hybridized by Pojanee Thongbai, Thailand 2018. This waterlily crosss between a hardy and tropical waterlily. The color of pads are green with deep mottled. Pafun is abundance bloomer and stunning.

Pafun on YOUTUBE