บัวผันบานกลางคืน 'จูโน่'

Nymphaea 'Juno' Night Blooming Waterlily

บัวผันบานกลางคืน 'จูโน่'  |  Nymphaea 'Juno' Night Blooming Waterlily บัวผันจูโน่จะเริ่มบานตั้งแต่ 1 ทุ่ม จนกระทั่ง 9 โมงเช้า (ขึ้นอยู่กับฤดูการและภูมิอากาศ) เป็นบัวผันดอกสีสีขาวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ บัวผันจูโน่ถูกเปิดเผยนับตั้งแต่ปี 2449 โดยไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ค้นพบหรือนักผสมพันธ์ุบัว กลีบเลี้ยงของดอกบัวมีสีขาว ใบมีสีเขียว เกสรตัวผู้สีเหลือง บัวที่ให้ดอกดกเหมาะสำหรับปลูกไว้รอบๆ บ้านหรือสวนรอบบ้าน