บัวหลวง 'จวี้อู๋ปา 13'

Nelumbo nucifera ‘Ju Wu Ba 13'

Product Code: TH0493

Sacred Lotus 'Ju Wu Ba 13'

Ju Wu Ba 13 lotus is a magnificent, versicolor, double lotus. Ju Wu Ba 13 is one of the loveliest lotus. The flowers are pink, white outer petals tipped in pink. Ju Wu Ba13 also has a distinctive and will be ideal cut flower.

Ju Wu Ba 13 Lotus on YOUTUBE