ทรงดอกบัวหลวงตูม

ทรงดอกบัวหลวงตูม แบ่งได้ 4 ลักษณะ
4 Characteristics of flower bud shape
A ทรงเรียวแหลม (Narrow Ovate Shape)
B ทรงรูปไข่ (Ovate Shape)
C ทรงอ้วนกลม (Flat Ovate Shape)
D ทรงรูปกระสวย (Spindle Shape)