บัวหลวง 'โกลเด้นท์ มังคิ'

Nelumbo nucifera ‘Golden Monkey’

Product Code: TH0399

ลักษณะดอก

บัวหลวงขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ ลักษณะกลีบดอกแข็ง สีพื้นของกลีบดอกจะเป็นสีเหลือง แต่จะมีสีชมพูบริเวณปลายกลีบดอกไล่จนมาถึงกึ่งกลางกลีบ

ลักษณะกลีบดอก

กลีบดอกชั้นเดียว (Single flower) 

ลักษณะความโดดเด่น

ทรงของดอกบัว 'โกลเด้นท์ มังคิ' บานวันแรกจะมีเอกลักษณะที่โด่น และจะมีลายเส้นบนกลีบดอกเห็นได้ชัดเจน และกลีบดอกจะทรงแหลม

ติดเมล็ด

ค่อนข้างติดเมล็ดยาก 

เกสร

เกสรตัวผู้จะมีสีเหลือง และ ปลายเกสรจะมีสีขาว

ลักษณะดอกตูม

รูปลักษณะของดอกตูม จะมีขนาดแหลมเรียว

Sacred Lotus 'Golden Monkey'

N. Golden Monkey Lotus is bright yellow and single. The yellow petals with pink tips till center and yellow with white staments, thin petals which makes its flower shape is totally unique compared to other lotus. A pleasing and elegant color combination that is complemented nicely with medium green pads.

Golden Monkey on YOUTUBE