บัวดิน 'หลูเฮ่าหนิง'

Zephyranthes ‘Luhaoning’

ลักษณะดอก

บัวดินกลีบซ้อน สีพื้นของกลีบดอกชมพูเข้ม และมีแถบสีขาวลากผ่านกลางกลีบดอก กลีบดอกอ้วน

ติดฝัก

บัวดิน หลูเฮ่าหนิง ติดฝักหรือเมล็ดดี

ลักษณะความโดดเด่น

บัวดินกลีบซ้อน สีชมเข้มเกือบแดง

กลีบดอก

กลีบดอกอ้วนและม้วนลง

เกสร

บัวดิน 'หลูเฮ่าหนิง' มีครบทั้งเกสรตัวผู้ (Pollen) และ เกสรตัวเมีย (Stigma)

ใบ

ใบมีลักษณะเรียวยาว

Zephyranthes | Rainlilies 'Luhaoning'

Zephyranthes or Rainlilies 'Luhaoning' The flowers are deep pink with a light stripe down the center of each petal. This double-flowered rainlily has both of stigma and pollen.

Luhaoning on YOUTUBE