บัวยักษ์ลูกผสมข้ามสกุลย่อย 'บิตตี้ลู'

N. 'Betty Lou'

TH0382

บัวลูกผสม

เกิดจากการผสมพันธ์ระหว่างบัวยักษ์ออสเตรเลีย 'อิมมูทาบิลิส' และ บัวผัน 'โคโลราต้า'

นักปรับปรุงพันธุ์

นักปรับปรุงพันธุ์

Rich Sacher ประเทศสหรัฐอเมริกา

เกสร

เกสรสีแดงเข้มและฟู

กลีบดอก

กลีบดอกสีน้ำเงินเข้ม และมีกลีบดอกเยอะ

ใบ

ใบขนาดใหญ่ และมีสีเขียว

ทรงดอก

ทรงดอกจะกลมป้อมขนาดไม่ใหญ่มาก

Nymphaea 'Betty Lou' ISG Waterlily

N. 'Betty Lou' is a cross between Australian Waterlily (N. immutabilis') and a Tropical Waterlily (N. 'Colorata'). The deeper blue flower with vibrant red stamens, green pads and higher in petal count. Betty Lou has compact flowers and held high above the water surface like an Australian Waterlily. Betty Lou is a large size waterlily and easier to grow than a typical Australian Waterlily. The hybridizer is Rich Sacher, USA. For everyone looking for an Australian flower on an easier to grow plant this is it.

Betty Lou on YOUTUBE