บัวผันนางกวัก

Nymphaea ‘Nangkwag’ syn (Nymphaea Indian Goddess)

N. 'ChompooKorakot' Waterlily
N. 'Udomsup' Waterlily
N. 'Udombaramee' Waterlily
N. 'Kamon Tip' Waterlily
N. 'Thongchompoomutch'
N. 'Rubkwan'
N. 'Songpoom' Waterlily
Show More