บัวฝรั่ง 'เพอร์รี่ พิ้งค์ เฮฟเว่น'

N. 'Perry's Pink Heaven'

ลักษณะดอก

บัวฝรั่ง 'เพอร์รี่ พิ้งค์ เฮฟเว่น' เป็นบัวฝรั่งขนาดใหญ่ สีชมพูอ่อน ดอกลอยบนผิวน้ำ

นักปรับปรุงพันธุ์

นักปรับปรุงพันธุ์ เพอร์รี่ ดี. สโลคั่ม ในปี พศ. 2533

ลักษณะเด่น

ทรงดอกเป็นรูปดาว (Stellate/Star Shape) มีกลีบเยอะ

ลักษณะใบ

ใบจะมีสีเขียว มีขนาดใหญ่ ใบมีความหนาและใบหูจะชิด

สายพันธุ์

เกิดจากการผสมสายพันธุ์ บัวฝรั่ง 'เพอร์รี่ ไฟร์ โอพอล' และ บัวฝรั่ง 'เพิร์ล ออฟ เดอะ พูล'

กลีบดอก

กลีบดอกจะแหลมและเรียวยาว สีของชมพูอ่อนจะเข้มมากขึ้นบริเวณโคนของกลีบดอก

Nymphaea 'Perry's Pink Heaven' Hardy Waterlily

Nymphaea ‘Perry’s Pink Heaven’ is believed to be Nymphaea ‘Perry’s Fire Opal’ x Nymphaea ‘Pearl of the Pool’. Hybridized by Perry D. Slocum in 1990. It is large stellate/star shaped light pink flowers with many petals are almost the same size as the green and bronze pads. Great for larger ponds. The flower is sit low on the water.

Perry's Pink Heaven on YOUTUBE