สยามลักกี้ เป็นบัวฝรั่งขนาดกลาง - ใหญ่ สีของดอกจะไล่โทนสีชมพูเข้มจากภายนอก เข้าหาชมพูอ่อนภายใน

ลักษณะดอก

นักปรับปรุงพันธุ์

คุณไพรัตน์ ทรงพานิช

นักปรับปรุงพันธุ์

ดอกจะมีสีชมพู้เข้มสว่าง ทำให้เห็นเด่นชัดแต่ไกล ออกดอกเก่ง และติดฝักได้ดี เหมาะกับการพัฒนาสายพันธุ์

ลักษณะเด่น

กลีบดอกจะมีลักษณะเรียวแหลม และกลีบดอกจะงุ้มเข้าภายในดอก

กลีบดอก

ใบมีสีเขียวเข้ม และหูใบจะห่าง ใบจะลอยบนผิวน้ำ

ลักษณะใบ

สีของก้านใบจะมีสีเขียว มีขนยาวทั่วทั้งก้านใบ และใต้ใบจะมีลายเส้นเห็นชัดเจน สีจะออกน้ำตาลแด

ก้านและใต้ใบ

Nymphaea 'Siam Lucky' Hardy Waterlily

Siam Lucky is a hardy waterlily created by hybridizer Mr. Pairat Songpanich in Thailand. The flower is a beautiful and dark pink waterlily,  lightly pink in the center with dark pink outer petals. The petals are curve inword. You can see this variety in far away because it itself color. The green pads with red brown for under pads.