บัวยักษ์ออสเตรเลีย 'ปกรณ์พันธ์'

N. 'Pakornphan'

บัวยักษ์ออสเตรเลีย

ดอกบานวันแรกจะมีสีฟ้าคราม หรือฟ้าอ่อน สีจะเปลี่ยนเป็นน้ำเงินม่วงในวันที่สอง และจะกลายเป็นชมพู้เข้มอมม่วงในวันที่สาม

กลีบดอก

กลีบดอกกว้าง งุ้มเข้า

นักปรับปรุงพันธุ์

นักปรับปรุงพันธุ์

คุณธงชัย (ประเทศไทย)

ใบ

ใบสีเขียวเข้ม

เกสร

เกสรสีเหลืองฟู เป็นได้ทั้งพ่อและแม่

ทรงดอก

ทรงดอกรูปถ้วย (cup shape)

Nymphaea 'Pakornphan' Waterlily

N. 'Pakornphan' is an Australian Waterlily. The light blue or sky blue flower in the first-day bloom and will change to deep blue and pink with light purple in the second and third days. Pakornphan is cup shape flower and good bloomer. Pakornphan waterlily has beautifully formed flowers with unique characteristics. The bright yellow center on the Pakornphan waterlily adds interest.

The hybridizer is Thongchai, Thailand. For everyone looking for an Australian flower on an easier to grow plant this is it.