อ่างปูนซิเมนต์โมเดิร์น สำหรับเลี้ยงบัวยักษ์ออสเตรเลีย

Updated: Dec 30, 2019


อ่างปูนซิเมนต์โมเดิร์น 'ซุปเปอร์โบว์ เอ็กซ์แอล'

อ่างหรือกระถางปูนซิเมนต์รุ่น ซุปเปอร์โบว์ เอ็กซ์แอล ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักปรับปรุงพันธ์ุบัวสวยงาม หรือ คนที่ชื่นชอบปลูกบัวสายงาม โดยเฉพาะบัวยักษ์ออสเตรเลีย (Australia Waterlily, Nymphaea Gigantea Waterlily) กระถางซุปเปอร์โบว์ เอ็กซ์แอล มีขนาดความกว้าง 1 เมตร และ มีความลึก 57 เซนติเมตร ซึ่งสามารถเห็นการเจริญเติบของบัวยักษ์ได้เต็มฟอร์ม บัวยักษ์ออสเตรเลียมีความโดดเด่น ที่ก้านดอกชูพ้นผิวน้ำประมาณ 30-50 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับสายพันธ์ุและความสมบูรณ์) ก้านดอกที่ชูตระหง่านนี้ทำให้เห็นแต่ระยะไกลๆ เป็นที่หมายปองของแมลงและผึ้ง บัวยักษ์ออสเตรเลียมีหลากสี อาทิ สีขาว สีฟ้า สีน้ำเงิน และสีม่วง และบางชนิดสีของดอกสามารถเปลี่ยนสี (Nymphaea Gigantea Atrans) ได้อีกด้วย บัวยักษ์ออสเตรเลีย ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า บัวยักษ์ ดังนั้นขนาดของดอกและใบจะมีขนาดใหญ่มาก และหากเราให้อาหารกับบัวอย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นดอกทุกวัน


สำหรับผู้ที่กำลังมองหา ภาชนะปลูกบัวยักษ์ออสเตรเลีย อ่างปูนซิเมนต์เป็นอีก 1 ทางเลือก เนื่องจากอ่างปูนซิเมนต์จะรักษาอุณหภูมิของน้ำไม่ให้ร้อนเหมือนกันกับกะละมังพลาสติก ทำให้บัวเจริญเติบโตและสมบูรณ์ดีเป็นอย่างมาก สำหรับนักจัดสวนได้นำกระถาง ซุปเปอร์โบว์ เอ็กซ์แอล ไปวางเพื่อประดับสวนเพื่อสร้างความโดดเด่นและสดุดตาสำหรับผู้พบเห็น#บัวสวยงาม #อ่างปูนซิเมนต์โมเดิร์น #อ่างบัวยักษ์