กระถางซิเมนต์ปูนเปลือย | Cement Planters

Updated: Dec 29, 2019


โครงการคุณภาพ จาก บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้เลือกใช้กระถางซิเมนต์ปูนเปลือยจาก วา กาเด้นท์ (Wah Garden) สำหรับตกแต่งทัศนียภาพบริเวณบ้านตัวอย่าง โดยรุ่นที่เลือกใช้เป็นทรงปิรมิดแปดเหลี่ยม

กระถางซิเมนต์ปูนเปลือยของเรา มีความแตกต่างและเน้นคุณภาพเป็นหลัก ผิวงานจะฉาบละเอียด ด้วยปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง สกิมโค้ท (Skim Coat)#กระถางปูนซิเมนต์โมเดิร์น #กระถางปูนราคาถูก #กระถางต้นไม้ #จัดสวนสวย