กระถางปูนซิเมนต์โมเดิร์น สำหรับปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่หรือต้นไม้ยืนต้น


ปัจจุบัน นักจัดสวนหรือสถาปนิค นิยมปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้ในกระถาง และเราสามารถเห็นได้จากห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และสถานที่ท้องเที่ยวต่างๆ โดยขนาดของกระถางมีความกว้าง 1.20 เมตร และ สูง 1.0 เมตร ซึ่งเป็นขนาดที่โตสุดที่ทางร้านผลิตได้นะขณะนี้


เมื่อนำไปจัดวางแล้วทำให้สถานที่ดูโอ่โถงเป็นอย่างมาก เป็นการสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น และเพิ่มโอโซนให้กับพื้นที่บริเวณโดยรอบ


สำหรับผู้ที่ชื่นชอบปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ แนะนำ กระถางปูนซิเมนต์โมเดิร์น ‘ซุปเปอร์ลาร์จ’

#กระถางปูนซิเมนต์ #กระถาง #กระถางต้นไม้