บัวฝรั่งสีเหลือง 'ซันไรส์' | Nymphaea 'Sunrise' Hardy Waterlily


บัวฝรั่ง 'ซันไรส์' | Nymphaea 'Sunrise' Hardy Waterlily


บัวฝรั่งดอกสีเหลืองขนาดใหญ่ ดอกชูพ้นน้ำเล็กน้อย ใบมีสีเขียวเข้ม หากใบแก่มากๆ ใบจะด่างมีสีน้ำตาลกระจายอยู่ทั่วใบ กลีบดอกจะมีสีเหลืองยาวและเรียว นักปรับปรุงสายพันธ์ุบัวไม่ได้ถูกระบุไว้ แต่แหล่งที่เป็นต้นกำเหนิด มาจากสหรัฐอเมริกา


สำหรับผู้ที่ชื่นชอบบัวสีเหลือง ซันไรส์ เป็นบัวอีกชนิดที่ถูกเลือกในคอลเล็คชั่น