ไปรษณีย์ไทย (สำนักงานใหญ่) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร ด้วยการปลูกบัวสวยงาม


ไปรษณีย์ไทย (สำนักงานใหญ่) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน ปรับแต่งพื้นที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ มีความร่มรื่นสวยงามและมีเอกลักษณ์ เพื่อให้พนักงานของไปรษณีย์ไทยและผู้มาติดต่อ ได้พักผ่อนและคลายเครียด


โดยทางไปรษณีย์ไทย ได้นำกระถางซิเมนต์ 'ซุปเปอร์โบว์ เอ็กซ์แอล' Cement Planter 'Super Bowl XL' เป็นอ่างสำหรับปลูกบัวสวยงาม (Waterlilies) เนื่องจากบัวมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หากคิดจะปลูกบัว เราต้องเลือกบัวที่ออกดอกตลอดและก้านดอกชูพ้นเหนือผิวน้ำ จะทำให้ดูเด่นและสวยงามมากๆ ดังนั้น บัวยักษ์ออสเตรเลีย (Australian Waterlily or Numphaea Gigantea Wagterlily) เป็นบัวที่ต้องถูกเลือกเป็นอันดับต้นๆ