บัวหลวง 'เรดลิปส์'

Nelumbo nucifera ‘Red Lips’

Product Code: TH0145

ลักษณะดอก

บัวหลวงขนาดใหญ่ มีเอกลักษณะเฉพาะตัว ทรงดอกจะอ้วนกลม

ลักษณะกลีบดอก

เป็นบัวหลวงกลีบซ้อน (double flower) สีกลีบดอกสีขาวอมเหลือง ปลายกลีบดอกสีแดง

ลักษณะความโดดเด่น

เป็นบวหลวงสองสี (VersiColor) สีของดอกจะเข้มมากขึ้นหากได้รับปุ๋ยอย่างต่อเนื่องและเลี้ยงในภาชนะใหญ่ 

ติดเมล็ด

ติดเมล็ดได้ หากเลี้ยงได้อุดมสมบูรณ์ และให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง

เกสร

เกสรตัวผู้จะมีสีเหลือง และ ปลายเกสรจะมีสีขาว

ลักษณะดอกตูม

กลีบดอกสีเขียวอ่อนปลายกลีบจะสีแดง ทรงดอกเป็นทรงรูปไข่ (Ovate Shape)

Sacred Lotus 'Red Lips'

N. Red Lips lotus is a unique lotus to grow in your pond. It is VersiColor Lotus, the petals are white-yellow and the red tips. This variety is double flowers and plant is a large pot and fertilized very 2 - 3 weeks.

Red Lips Lotus on YOUTUBE