บัวฝรั่ง 'สยามดาเลีย'

N. 'Siam Dahlia'

ลักษณะดอก

มีกลีบดอกเยอะ และฟู ดอกทรงคล้ายกับดอกดาเลีย จึงตั้งชื้อเป็น

'สยามดาเลีย'

นักปรับปรุงพันธุ์

นักปรับปรุงพันธุ์

คุณไพรัช ทรงพาณิช

ลักษณะเด่น

ดอกจะมีขนาดใหญ่ และสีชมพูจะเข้ม ทรงดอกอ้วนกลม ดูงดงาม

กลีบดอก

กลีบดอกจะแข็งและปลายกลีบดอกจะงุ้มเข้า สีชมพูเข้ม

ลักษณะใบ

หูใบชิด ใบรูปไข่หนาค่อนข้างกลม ผิวใบด้านบนสีเขียวสดเป็นมัน

ก้านและใต้ใบ

ก้านใบและก้านดอกจะมีสีเขียวอ่อน มีขนนุ่มปกคลุม สีของใต้ใบจะออกน้ำตาลแดง

Nymphaea 'Siam Dahlia' Hardy Waterlily

'Siam Dahlia' is is deep pink flowers in the shape of dahlia, spectacular and showy flowers.
It is unque for the tone of its petals, its crinkled form, large and double flowers. Hybridized by Mr. Pairat  Songpanich in 2007, Thailand.