มีกลีบดอกเยอะ และฟู ดอกทรงคล้ายกับดอกดาเลีย จึงตั้งชื้อเป็น

'สยามดาเลีย'

ลักษณะดอก

นักปรับปรุงพันธุ์

คุณไพรัช ทรงพาณิช

นักปรับปรุงพันธุ์

ดอกจะมีขนาดใหญ่ และสีชมพูจะเข้ม ทรงดอกอ้วนกลม ดูงดงาม

ลักษณะเด่น

กลีบดอกจะแข็งและปลายกลีบดอกจะงุ้มเข้า สีชมพูเข้ม

กลีบดอก

หูใบชิด ใบรูปไข่หนาค่อนข้างกลม ผิวใบด้านบนสีเขียวสดเป็นมัน

ลักษณะใบ

ก้านใบและก้านดอกจะมีสีเขียวอ่อน มีขนนุ่มปกคลุม สีของใต้ใบจะออกน้ำตาลแดง

ก้านและใต้ใบ

Nymphaea 'Siam Dahlia' Hardy Waterlily

'Siam Dahlia' is is deep pink flowers in the shape of dahlia, spectacular and showy flowers.
It is unque for the tone of its petals, its crinkled form, large and double flowers. Hybridized by Mr. Pairat  Songpanich in 2007, Thailand.