บัวหลวง 'ไซ ฮวง หลิง หยาง'

Nelumbo nucifera ‘Si Huang Ling Yang’

Product Code: TH0386

ลักษณะดอก

บัวหลวง ไซ ฮวง หลิง หยาง เป็นเป็นบัวขนาดกลาง กลับสีเหลืองสว่าง กลับซ้อนและทรงของกลับสบับไปสบับมาไม่เป็นระเบียบ (twirling petal)

ลักษณะกลีบดอก

กลีบดอกซ้อน (Double flower) บางกลีบจะมีสีเขียวบริเวณปลายกลีบ (green tips)

ลักษณะความโดดเด่น

บัวหลวง ไซ ฮวง หลิง หยาง เป็นบัวหลวงสีเหลืองที่ออกดอกเก่ง และกลีบซ้อน

ติดเมล็ด

ติดเมล็ดยาก 

เกสร

เกสรตัวผู้จะมีสีเหลือง มีเกสรครบทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย

ลักษณะดอกตูม

รูปลักษณะของดอกตูม ทรงรูปกระสวย (Spindle Shape)

Sacred Lotus 'Si Huang Ling Yang'

N. 'Si Huang Ling Yang' Beautiful extralight yellow and double petal lotus. Si Huang Ling Yang is small - medium lotus and good bloomer. It is one variety in yellow collection in your pond. The petals are twirling and green color on some on some tips.

Si Huang Ling Yang on YOUTUBE