บัวหลวง 'สมอล เวอร์ซิคัลเลอร์'

Nelumbo nucifera ‘Small Versicolor’

Product Code: TH0150

ลักษณะดอก

บัวหลวงขนาดใหญ่ มีเอกลักษณะเฉพาะตัว เป็นบัวหลวงดอกแรกที่มี 2 สีในหนึ่งดอก และเป็นบัวหลวงหายาก แหล่งกำเหนิดประเทศจีน

ลักษณะกลีบดอก

เป็นบัวหลวงกลีบซ้อน (double flower) จำนวนกลีบ 70 - 144 กลีบ

ลักษณะความโดดเด่น

สีพื้นของกลีบดอกเป็นสีขาวและบริเวณรอบกลีบดอกจะริิ้วสีแดงหรือสีม่วง และกลีบดอกด้านในบางกลีบดอกจะมีสีเขียวบริเวณปลายกลีบดอก

ติดเมล็ด

ติดเมล็ดได้ หากเลี้ยงได้อุดมสมบูรณ์ และให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง

เกสร

เกสรตัวผู้จะมีสีเหลือง และ ปลายเกสรจะมีสีขาว

ลักษณะดอกตูม

มีเอกลักษณ์โดดเด่นมาก ขณะดอกตูมจะกลมป้อม สีแดงหรือสีม่วงของริ้วรอบกลีบดอกจะตัดสีพื้นของดอก ทำให้เห็นเด่นชัดแต่ระยะไกล

Sacred Lotus 'Small VersiColor'

N. Small VersiColor Lotus is a unique lotus to grow in your pond. The extraordinary double flowers are a combination of red/purple, green, yellow and white. The petals also have streaks of red/purple on them. N. 'Small VersiColor' is rare Chinese lotus and must be grown in larger pot to encourage blooming. This variety is similar to Alba Striata - Empress.

Small VersiColor Lotus on YOUTUBE