บัวฝรั่ง 'กอนเนียร์ หรือสโนบอล' เป็นบัวฝรั่งขนาดเล็ก-ขนาดกลาง กลีบสีขาวบริสุทธิ์และเกสรสีเหลือง

ลักษณะดอก

นักปรับปรุงพันธุ์ Latour-Marliac ในปี พศ. 2457

นักปรับปรุงพันธุ์

ทรงดอกกลม (ฺBall Shape) กลีบดอกซ้อน

ลักษณะเด่น

ใบสีเขียวเข้ม และใบหูจะห่าง

ลักษณะใบ

เกิดจากเมล็ดของบัวฝรั่งชื่อ

'Tuberosa Richardsoni’. หรือ 'เทอร์โบโรซ่า ริชาร์ดโซนิ'

สายพันธุ์

กลีบดอกสีขาวบริสุทธิ์ กลีบซ้อน กลีบแข็งแรงและสั้น

กลีบดอก

Nymphaea 'Gonnere/Snow Ball' Hardy Waterlily

Nymphaea 'Gonnere or Snow Ball' Hardy Waterlily, It is one of my all time favorite white hardy waterlily. It was created by Joseph Bory Latour-Marliac in 1914. A double white ball-shaped flower with light green pads and yellow stamen. It is a seedling of Nymphaea ‘Tuberosa Richardsoni’. This waterlily is small - mediam size. Some White lilies have hints of other colors but this is a pure white flower.

Gonnere/Snow Ball on YOUTUBE