บัวฝรั่ง 'สตาร์ไบร์'

N. 'Starbright'

ลักษณะดอก

ดอกจะบานอยู่เหนือระดับน้ำ คล้ายกับบัวผัน ลักษณะการบานของดอกจะเป็นชนิด free flowing

นักปรับปรุงพันธุ์

นักปรับปรุงพันธุ์

Kirk Strawn ปี 2540

ลักษณะเด่น

เป็นบัวสายพันธุ์เก่าที่ค่อนข้างหายาก แตกหน่อเก่ง

กลีบดอก

สีขาวนวลเป็นสีพื้นกลีบดอก และ มีสีชมพูอ่อนกระจายอยู่กลางดอกและโคนกลีบ

เกสร

เกสรสีเหลือง และสีกลางดอกจะเหลืองเข้ม

ใบ

ใบสีเขียวเข้มและมีรอยด่างสีน้ำตาลกระจายทั่วใบ

Nymphaea 'Starbright' Hardy Waterlily 

The hybridizer is Kirk Strawn in 1997. This waterlily is rare variety and keeps on changing if everything change such as the color, the position of the flowers, even the leaves changes. The pale pink petals and surround the yellow centers of this hardy waterliy. the flowers now stand above the water surface like tropical waterlily.