ซุปเปอร์ลาร์จ

กระถางปูนซิเมนต์ 'ซุปเปอร์ลาร์จ' | 'Super Large' Cement Planter

กระถางปูนซิเมนต์โมเดิร์น ‘ซุปเปอร์ลาร์จ’ | Modern Cement Planter ‘Super Large’ การออกแบบกระถางปูนซิเมนต์โมเดิร์น อ้างอิงจากความต้องการของนักตกแต่งสวน ที่ต้องการจัดวางกระถางไว้หน้าสำนักงานโดย ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อสถานที่นั้นๆ ดูแกรนด์ นี่คือโจทย์ที่เราได้รับมา ดังนั้นเราจึงออกแบบให้ขนาดความกว้างและความสูงดูสมมาตรกัน โดยปากของกระถางกว้าง 120 เซนติเมตรและสูง 100 เซนติเมตร ต้นไม้ที่เหมาะสำหรับปลูกในกระถางปูนขนาดนี้ อาทิต้นจันทน์ผา หมากเหลือง ปาล์ม ไทรเสียบยอด (ช้อนเงินช้อนทอง) ไทรใบสัก

ขนาดกระถาง

ปากกระถางกว้าง 120 ซม. ความสูง 100 ซม. มีรูหรือไม่มีรูระบายน้ำก้นกระถางระบุได้

ดูโดดเด่น

ขนาดปูนซิเมนต์ขนาดใหญ่มาก เหมาะสาำหรับปลูกต้นไม้ขนาดกลาองและขนาดใหญ่

สีให้เลือกหลากหลาย

มีสีให้เลือก เช่น สีขาว สีดำ สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง สีฟ้า สีเทา พร้อมเคลือบแว๊ก

Drawing