พจน์ณีย์  ทองใบ

Pojanee Thongbai

สร้างสรรค์และพัฒนาพันธุ์บัวลูกผสม

บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย 'กุลา'
บัวยักษ์ผสมข้ามสกุลย่อย 'ไกรสร'
บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย 'พาฝัน'
บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย 'สมตา'
บัวยักษ์ผสมข้ามสกุลย่อย 'นิลกาญจน์'
บัวฝรั่ง 'มาลิกาญจน์'
บัวฝรั่ง 'เฌอรีน'
บัวฝรั่ง 'ละมุน'
บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย 'พาฝัน'
บัวผัน 'รัศมีจันทร์'
บัวฝรั่ง 'มาลินี'
บัวผัน 'จันทร์วาด'
บัวผัน 'กมลกาญจน์'
บัวผัน 'รตีกาญจน์'
บัวผัน 'รุทระ'
บัวผัน 'มัทรี'
บัวผัน 'มุนี'
บัวนางกวัก 'ปรัศนีย์'
บัวผัน 'อีฟ้า'
บัวผัน 'ชนิกาญจน์'
บัวผัน 'นิดา'
บัวผัน 'มณฑกาญจน์'
Show More

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

IWGS Logo.png

บัวผัน 'รัศมีจันทร์' ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบัวโลก ของสมาคมบัวและไม้น้ำสากล (The International Waterlily & Water Gardening Society - IWGS) ในประเภท '2018 IWGS BEST NEW TROPICAL WATERLILY' ที่สหรัฐอเมริกา

บัวผัน 'รัศมีจันทร์' เป้นบัวที่ปลูกง่าย ขยายพันธุ์ง่าย ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมและโรคแมลง ในอนาคตคงมีการปลูกอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การพะัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น การตัดดอกในต่างประเทศ หรือการทำดอกไม้อบแห้งให้คงสภาพเดิมเก็บรักษาได้นาน และยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นชาดอกบัวและเกสรบัวได้อีกด้วย