บัวผัน 'จันทร์วาด'

N. ‘Chan Wad' Tropical Waterlily

Product Code: TH0481

แม่พันธุ์ - พ่อพันธุ์

เป็นลูกผสมปล่อยของต้นแม่ชื่อ 'พูนทรัพย์'

สีของดอก

กลีบดอกและเกสรสีเหลืองสด

ผู้ผลิต (ปี) / รางวัลที่ได้รับ

นางพจน์ณีย์ ทองใบ ในปี พ.ศ. 2561

ลักษณะเด่น

ดอกมีสีเหลืองสด แลดูเด่นสะดุดตาตั้งแต่ระยะไกล จำนวนกลีบดอกมากกว่าต้นแม่ และทรงกลมสวย

เกสร

เกสรมีสีเหลืองเช่นเดียวกับสีของดอก เมื่อบานวันแรกเกสรเรียงตัวเป็นวงกลม และดูกลมกลืนกับสีของกลีบดอก

ลักษณะใบ

จันทร์วาดเป็นบัวผันที่มีใบสวย โดยมีใบลายสีเขียวลายน้ำตาล ตัดกันดีกับสีของดอก

N. 'Chan Wad' Waterlily

Nymphaea 'Chan Wad' Tropical Waterlily, The parent pod - open pollinated variety N. 'Poonsup'. Hytbridizer by Mrs. Pojanee Thongbai, Thailand in 2018. The petals and pollen are bright yellow color or 'Eye Catching Flowers'. The pads are maroon with green mottling. The flower is quite round shape.

N. 'Chan Wad' on YOUTUBE