บัวผัน 'นิดา'

N. ‘Nida' Tropical Waterlily

Product Code: TH0447

แม่พันธุ์ - พ่อพันธุ์

เป็นลูกผสม บัวผันกมลกาญจน์ x บัวผันประภัสสร

สีของดอก

ดอกที่มีสีชมพูเข้ม ค่อนข้างแดง ลักษณะของกลีบที่แหลมคม รับกับรูปทรงของดอกที่มองดูคล้ายแฉกของดาว

นักปรับปรุงพันธุ์ / รางวัลที่ได้รับ

นางพจน์ณีย์ ทองใบ ในปี พ.ศ. 2018

ลักษณะเด่น

นิดา บัวผันลูกผสมที่มีความสวยงามไม่แพ้บัวนำเข้าราคาแพงจากต่างประเทศ

เกสร

เกสรสีเหลือง ขนาดของเกสรไม่ยาวมากนัก ใช้เป็นแม่พันธุ์ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถใช้เป็นพ่อได้

ลักษณะใบ

ใบลายสีเขียวปนน้ำตาล ขอบใบหยักและใหญ่ เรียกได้ว่า สวยทั้งดอกและใบ

N. 'Nida' Waterlily

Nymphaea 'Nida' is a Tropical Waterlily created by Pojanee Thongbai. It has deep pink and quite red flower. It's parentage is listed as Nymphaea 'Kamon Kan' x 'Prapassorn'. It's date of publication is 2018. The flower is star shape. The deep mottling of the pads is another attractive feature.

N. 'Nida' on YOUTUBE