บัวผัน 'ปลายฟ้า

N. 'Plyfah'

รางวัลที่ได้รับ

บัวผัน 'ปลายฟ้า' รางวัลรองชนะเลิศจากเวทีบัวโลก (อินเตอร์แนชั่นแนล วอเตอร์ลิลลี่ คอลเล็คชั่น) ปี 2558

นักปรับปรุงพันธุ์

อ.ชัยพล ธรรมสุวรรณ ประเทศไทย

กลีบดอก

สีกลีบดอกคือสีขาวอมเหลือง โคนกลีบดอกสีเหลือง ปลายกลีบดอกสีฟ้า

ลักษณะใบ

หน้าและหลังใบมีสีเขียว

ลักษณะเด่น

ก้านอับเรณูสีเหลือง ส่วปลายอับเรณู

สีฟ้า

หลงรัก

เป็นบัวที่มีลักษณะพิเศษคือมีสีฟ้าแต้มไว้คล้ายใช้พู่กันระบายสีฟ้าลงไปที่ปลายกลีบดอก

Nymphaea 'Phyfah' Tropical Waterlily

Nymphaea 'Plyfah' Tropical Waterlily has white and yellow flowers with what looks like light blue airbrushed edges. The leaves/pads are green color. 'Plyfah' is a fragrant and one of the most special tropical waterlily. Hybridized by Mr. Chaiyapol, Thailand in 1999. It won 2nd Place Tropical in the 2015 3rd Annual IWC New Waterlily Contest. 

Phyfah on YOUTUBE