บัวผัน 'รัศมีจันทร์'

N. ‘Ratsamee Chan' Tropical Waterlily

Product Code: TH0447

แม่พันธุ์ - พ่อพันธุ์

เป็นลูกผสมของแทนซาไนท์และพูนทรัพย์

สีของดอก

กลีบดอกเป็นสีน้ำเงินอมม่วง เมื่อบานวันแรกจะมีออร่าสีขาวอมเหลืองอยู่ตรงกลางดอก คล้ายรัศมีพวยพุ่งออกมา

ผู้ผลิต (ปี) / รางวัลที่ได้รับ

นางพจน์ณีย์ ทองใบ ในปี พ.ศ. 2559

ชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบัวโลก ประเภทบัวผัน จากสมาคมบัวและสวนไม้น้ำสากล สหรัฐอเมริกา

บานวันที่ 2

กลีบดอกเป็นสีน้ำเงินอมม่วง จางลงจากบานวันแรก

เกสร

มีเกสรครบ ทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย

บานวันที่ 3

กลีบดอกเป็นสีน้ำเงินอมม่วง จากลงจากบานวันที่สอง

N. 'Ratsamee Chan' Waterlily

Nymphaea 'Ratsamee Chan' Tropical Waterlily, The parent pod - pollen is N.'Tanzanite' x N. 'Poonsup'. Hytbridizer by Mrs. Pojanee Thongbai 2016, Thailand. This cultivar is good bloomer and easy to propagate. Ratsamee Chan is a magnificent waterlily, deep blue-purple (multi-color) and white with yellow in the certer when the first bloom. In 2018 'Rassamee Chan' was the 1st Place winner of the Tropical Waterlily division by the International Waterlily and Water Gardening Society - IWGS

N. 'Ratsamee Chan' on YOUTUBE