บัวผันบานกลางคืน 'ทรูดี้สโลคั่ม'

Nymphaea 'Trudy Slocum' Night Blooming Waterlily

บัวผันบานกลางคืน 'ทรูดี้สโลคั่ม'  |  Nymphaea 'Trudy Slocum' Night Blooming Waterlily บัวผันทรูดี้สโลคั่ม ดอกสีขาว เป็นบัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ บัวผันจูโน่จะเริ่มบานตั้งแต่ 1 ทุ่ม จนกระทั่ง 9 โมงเช้า (ขึ้นอยู่กับฤดูการและภูมิอากาศ) เป็นบัวผันบานกลางคืนออกดอกเก่ง ใบมีสีเขียว ใต้ใบมีจุดด่างไม่ชัดมากกระจายอยู่ทั่วใบ นักปรับปรุงพันธุ์บัว คือ สโลคั่ม (Perry D. Slocum) ในปี 2491