ทรงยูเชฟ

กระถางซิเมนต์ปูนเปลือย ทรงยูเชฟ (U Shape Cement Planter)

เป็นกระถางทรงขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อต้องการนำไปจัดหรือตกแต่งสวนให้คำนึงถึง ความกลมกลืน เช่น สีสันและผิวของกระถางควรเข้ากันได้ดีกับกลุ่มกระถางอื่นๆ ที่อยู่ด้วยกัน และรักษาสมดุล คือในการจัดกระถางที่อยู่ด้วยกันควรมีถ่วงดุลน้ำหนักของการจัดองค์ประกอบนั้นให้มีความเท่าเทียมกัน แต่ไม่จำเป็นต้องสมมาตรกัน เช่น กระถางวางอยู่ริมระเบียงสองข้าง ข้างหนึ่งเป็นกระถางใบใหญ่ใบเดียว ส่วนอีกข้างเป็นใบเล็ก 3 ใบ

ผิวกระถาง

ผิวกระถางทรงยูเชฟ มีสองสีเพื่อให้ดูโดดเด่น สีสามารถระบุได้ว่าต้องการ

ตกแต่งพันธุ์ไม้

อาจตกแต่งด้วยต้นไม้ขนาดกลาง ใหญ่ หรือใช้สำหรับเลี้ยงไม้พุ่มและกลุ่มเฟิร์น 

ผลิตตามความต้องการ

กระถางทรงยูเชฟ ผลิตให้ดูมีมิติโดยจะขอบปากกระถางจะเป็นทรงโครงมนและมีขอบปาก

U shape cement planter vase cement pot c