บัวหลวง

Sacred Lotus

เราได้รวบรวมสายพันธุ์บัวหลวงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มากกว่า 350 สายพันธุ์ และได้รับการสนับสนุนจากสวน Yilian Garden

บัวผัน

Tropical Waterlily

บัวผัน บัวเผื่อน มีหลากสีสัน บางชนิดมีลายบนกลีบดอก บางชนิดเปลี่ยนสีได้ มีกลิ่นหอม และ ถูกนำไปใช้เป็นชาและเครื่องดื่มสมุนไพร

บัวยักษ์ออสเตรเลีย

Australian Waterlily

บัวยักษ์ออสเตรเลีย จัดอยู่ในกลุ่มสกุลย่อย Anecphya กำเหนิดในประเทศออสเตรเลีย มีสีฟ้า สีน้ำเงิน สีขาว และ สีชมพู

บัวฝรั่ง

Hardy Waterlily

บัวฝรั่ง มีถิ่นกำเหนิดจากประเทศฝรั่งเศส และประเทศทางแถบยุโรป ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์อย่างกว้างขวาง มีหลากสีสัน

บัวบานกลางคืน

Night Blooming Waterlily

จัดได้ว่าเป็นบัวผันชนิดหนึ่ง แต่มีลักษณะพิเศษคือ บานช่วงเวลา 18.00 น. - 10.00 น. สีที่พบเห็นมากที่สุดคือ สีแดง สีขาว สีชมพู

บัวญี่ปุ่น

Nuphar Waterlily

บัวญี่ปุ่น จากการบันทึก มีด้วยกัน 4 สายพันธุ์ โดยจะมีกลีบดอกประมาณ 5 กลีบดอก ก้านใบจะชูเหนือผิวน้ำ สามารถปลูกในที่รำไรได้

บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย

ISG Waterlily

บัวที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ทำให้เกิดลูกผสมใหม่ๆ อาทิ บัวฝรั่งผสมกับบัวผัน บัวยักษ์ออสเตรเลียผสมกับบัวผัน 

บัววิกตอเรีย

 Victoria Waterlily

บัววิกตอเรีย หรือ บัวกระด้ง เป็นบัวที่มีใบขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลบัว ปัจจุบัน มีด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ วิกตอเรีย ครุซีน่า และ อเมโซนิค่า