เราได้รวบรวมสายพันธุ์บัวหลวงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มากกว่า 350 สายพันธุ์ และได้รับการสนับสนุนจากสวน Yilian Garden
บัวผัน บัวเผื่อน มีหลากสีสัน บางชนิดมีลายบนกลีบดอก บางชนิดเปลี่ยนสีได้ มีกลิ่นหอม และ ถูกนำไปใช้เป็นชาและเครื่องดื่มสมุนไพร
บัวยักษ์ออสเตรเลีย จัดอยู่ในกลุ่มสกุลย่อย Anecphya กำเหนิดในประเทศออสเตรเลีย มีสีฟ้า สีน้ำเงิน สีขาว และ สีชมพู
บัวฝรั่ง มีถิ่นกำเหนิดจากประเทศฝรั่งเศส และประเทศทางแถบยุโรป ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์อย่างกว้างขวาง มีหลากสีสัน
จัดได้ว่าเป็นบัวผันชนิดหนึ่ง แต่มีลักษณะพิเศษคือ บานช่วงเวลา 18.00 น. - 10.00 น. สีที่พบเห็นมากที่สุดคือ สีแดง สีขาว สีชมพู
บัวญี่ปุ่น จากการบันทึก มีด้วยกัน 4 สายพันธุ์ โดยจะมีกลีบดอกประมาณ 5 กลีบดอก ก้านใบจะชูเหนือผิวน้ำ สามารถปลูกในที่รำไรได้
บัวที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ทำให้เกิดลูกผสมใหม่ๆ อาทิ บัวฝรั่งผสมกับบัวผัน บัวยักษ์ออสเตรเลียผสมกับบัวผัน 
บัววิกตอเรีย หรือ บัวกระด้ง เป็นบัวที่มีใบขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลบัว ปัจจุบัน มีด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ วิกตอเรีย ครุซีน่า และ อเมโซนิค่า