ไกรสร เป็นบัวยักษ์ลูกผสมระหว่างต้นแม่เป็นบัวยักษ์ออสเตรเลีย (มีเชื้อเอทรานส์) กับต้นพ่อที่เป็นบัวผันสีม่วงอมน้ำเงิน ชื่อ โคโลราต้า

บัวลูกผสม

นักปรับปรุงพันธุ์ 

นางพจน์ณีย์  ทองใบ เผยแพร่ในปี 2559

นักปรับปรุงพันธุ์

บัวยักษ์ไกรสร เกสรสีแดงอมม่วง

เกสร

ดอกมีขนาดค่อนข้างใหญ่ กลีบดอกสีขาว มีแต้มสีม่วงจางๆ ที่ปลายกลีบด้านนอก กลีบดอกค่อนข้างใหญ่ ก้านดอกแข็งแรง ดอกดก

ลักษณะดอก

ใบสีเขียวเข้ม มีขนาดใหญ่ ใต้ใบมีสีม่วง

ใบ

บัวยักษ์ไกรสรมีจุดเด่นที่เกสรสีแดงอมม่วง ตัดกับกลีบดอกสีขาว

ลัษณะเด่น

Nymphaea 'Kaisorn' ISG Waterlily

N. 'Kaisorn' is a cross between Australian Waterlily (N. 'Atrans') and a Tropical Waterlily (N. 'Colorata'). The light purple and white flower with vibrant red stamens, green pads, higher in petal count and strong flower stem. Kaisorn has large flowers and held high above the water surface like an Australian Waterlily. The hybridizer is Mrs. Pojanee Thongbai, Thailand in 2016. For everyone looking for an Australian flower on an easier to grow plant this is it.

Kaisorn on YOUTUBE