บัวหลวง 'ไวท์ มัลดีฟส์'

Nelumbo nucifera ‘White Maldives’

Product Code: TH0418

ลักษณะดอก

บัวหลวงขนาดกลาง - ใหญ่ สีขาวของกลีบตัดกับสีเขียวของเมล็ดฝ่อสีเขียว ผสมผสานกับสีเหลืองฝ่องอำไพของฐานกลีบ

ลักษณะกลีบดอก

เป็นบัวหลวงกลีบซ้อน (double flower) กลีบดอกอ้วนและโค้ง (งุ้ม) เขาหาเกสร โคนหรือฐานกลีบดอกสีเหลือง

ลักษณะความโดดเด่น

สีดอกกลีบขาวสว่าง กลีบดอกฟู สีเขียวกลางดอกของบัพเบิ้ล (Bubble) และ สีเหลืองผ่องอำไพของฐานกลีบดอก

นักผสมพันธุ์

นักผสมพันธุ์ วา การ์เด้นท์ ในปี พ.ศ. 2560

เกสร

ไม่มีเกสรตัวเมีย

Bubble คืออะไร

บัพเบิ้ล (Bubble) คือเกสรตัวเมียที่มีการเปลี่ยนรูป ปกติจะเป็นหมัน แต่มีบางดอกที่ไม่เปลี่ยนรูปอาจติดเมล็ดได้

Sacred Lotus 'White Maldives'

N. White Maldives Lotus is a medium - large lotus which produces a multi-petal flower. The flower itself is pure-white, wide petals frame the curly, a green crown/bubble in the center of fluffy white petals. The outer petals look like they are spinning around the flower. The yellow-gold receptacles are the perfect complement along with the emerald-green leaves. Hybridized by Wah Garden, Thailand in 2017.

White Maldives Lotus on YOUTUBE